Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden


Inhoudsopgave:
1. Contactgegevens
2. Algemeen
3. Overeenkomst
4. Betalingsvoorwaarden
5. Leveringsvoorwaarden
6. Retourneren
7. Verkoopsvoorwaarden
8. Aankoopvoorwaarden
9. Prijsaanduiding
10. Omstandigheden die wij niet in de hand hebben
11. Privacy
12. Aansprakelijkheid
13. Klachtenafhandeling
14. Toepassing recht en geschillencommissie
15. Eigendomsvoorbehoud
16. Intellectuele eigendom

1. Contactgegevens

BABALOU is een webshop op zelfstandige basis, opgericht in 2019.
Ondernemingsnummer: BE 0737.386.476

Contactgegevens:
BABALOU
Hoogstraat 50b
9280 LEBBEKE
info@babalou.be
0499/70.59.47

2. Algemeen

Wanneer de beoefenaar van een vrij beroep aan de consument goederen of diensten verkoopt via het internet dan is de regelgeving betreffende verkoop op afstand van toepassing. De hieronder vernoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, al dan niet op afstand gesloten, tussen BABALOU en iedere aanbieder of afnemer die tweedehands artikelen aan BABALOU in consignatie levert of via de webshop bestelt en afneemt.

De aanbieder wordt geacht, door levering van tweedehands artikelen voor verkoop, en de afnemer door plaatsing van een bestelling via de webshop, deze algemene voorwaarden te accepteren.

BABALOU heeft het recht haar algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen.  De aanbieder en afnemer dienen om deze reden regelmatig de algemene voorwaarden te raadplegen.

BABALOU heeft geen vaste sluitingsperiode. Indien BABALOU sluit, zal dit op de site geruime tijd op voorhand gecommuniceerd worden. Gedurende deze sluiting zal BABALOU de verkoops- en aankoopvoorwaarden niet kunnen naleven. Alle voorwaarden zullen weer van toepassing zijn wanneer de activiteiten worden herstart na sluiting.


3. Overeenkomst

Er is sprake van een wettelijke overeenkomst (koop op afstand) tussen BABALOU en iedere aanbieder of afnemer die tweedehands artikelen aan BABALOU in consignatie levert of via de webshop bestelt en afneemt. BABALOU behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden als de voorwaarden door de aanbieder en/of afnemer niet in acht worden genomen.

Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant te kennen dat hij met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. BABALOU behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.


4. Betalingsvoorwaarden

Na plaatsing van een bestelling in de webshop, bevestigt BABALOU binnen enkele werkdagen deze bestelling met vermelding van de aangekochte artikelen, bestelnummer en de totale verschuldigde kosten inclusief verzend- en handlingskosten per mail aan de afnemer.

Bij een online-betaling dient het verschuldigde bedrag onmiddellijk (binnen de 30 minuten) online te worden voldaan bij het plaatsen van een bestelling.

Indien u ervoor koos om de betaling per overschrijving “Betalen via factuur” uit te voeren, dient de factuur binnen de 14 dagen betaald te worden. Deze factuur ontvangt u samen met de bestelbevestiging per mail.

Wanneer een betaling niet voldaan wordt, wordt de bestelling geannuleerd en worden de artikels terug opgenomen in de webshop.

Indien de bestelling wordt afgehaald op het adres van BABALOU (enkel mogelijk na afspraak), kan er niet contant betaald worden. Bestellingen dienen reeds betaald te zijn, alvorens deze te kunnen afhalen.

Wij aanvaarden alleen betalingen van rekeningen binnen de Europese Unie (EU). U bent verantwoordelijk voor elke kost die gepaard gaat met de betaaltransactie.


5. Leveringsvoorwaarden

BABALOU zorgt voor een zo snel mogelijke levering van de bestelde artikelen binnen de 7 werkdagen na ontvangst van betaling, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen de goederen worden geleverd, zo niet heeft de klant de mogelijkheid zijn bestelling te annuleren. Er wordt een verzendbevestiging gestuurd door BABALOU aan de afnemer op het moment dat de tweedehands baby- en kinderkleding toegezonden wordt.

Voor België: Artikelen worden verzonden via Bpost tegen een vergoeding ten koste van de afnemer.
Voor Nederland: Artikelen worden verzonden via PostNL tegen een vergoeding ten koste van de afnemer.

Zwaardere artikelen dienen afgehaald te worden op het adres van BABALOU of kan geleverd worden door BABALOU zelf. (beiden mogelijk na afspraak)
De gewone bestelling kan ook worden afgehaald op het adres van BABALOU. Dit is enkel mogelijk na afspraak.
De bestelling kan worden geleverd door BABALOU tegen een vaste vergoeding en enkel mogelijk na afspraak.

Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan BABALOU via de webshop kenbaar heeft gemaakt. De aanbieder en eventueel de afnemers die regelmatig artikels via de webshop bestellen en/of aanbieden, dienen BABALOU zelf op de hoogte te stellen per mail van een adreswijziging.

Indien de klant de gemaakte afspraak bij afhaling/levering niet nakomt en er geen annulatie of verwittiging werd doorgegeven uiterlijk 6u voor de gemaakte afspraak, heeft BABALOU het recht, de bestelling te annuleren en de artikels terug ter beschikking te stellen in de webshop.
Het bedrag dat eventueel reeds online werd betaald, zal teruggestort worden na afhouding van reeds gemaakte kosten (+ 2,50 euro voor handelingskosten).

BABALOU garandeert dat de bestelling in goede staat verzonden wordt en dat aan de verzending van de artikelen veel zorg wordt besteed.


6. Retourneren

Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 kan de consument het herroepingsrecht uitoefenen door binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, en dit zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief. Als referentiedatum telt de datum van afstempeling Bpost.

Deze herroeping zal enkel van kracht worden op voorwaarde dat de klant via mail zijn verlangen kenbaar heeft gemaakt aan BABALOU.
Wij zullen verzoeken tot retournering in ieder geval slechts goedkeuren indien het een compleet product betreft (bijvoorbeeld, de twee onderdelen die een paar vormen moeten samen worden geretourneerd), het product nog niet werd gewassen of gebruikt (anders dan redelijk gebruik voor het passen van de kledij), het etiket/label van BABALOU niet verwijderd werd en de niet-beschadigde producten in de originele verpakking worden teruggestuurd of terugbezorgd in de pakketbrievenbus van BABALOU.

Na retourontvangst via Bpost-verzending of op postadres van BABALOU na afspraak, wordt uitsluitend het initiële verschuldigde bedrag van dat artikel binnen 30 dagen teruggestort. Verzendkosten van de geretourneerde artikelen zijn voor rekening van de klant.

Als er, ondanks zorgvuldigheid van onze kant, iets mankeert aan één of meerdere artikelen wordt in overleg gekeken voor een andere oplossing. Gebreken dienen binnen 5 kalenderdagen na ontvangst van de artikelen worden gemeld via mail aan BABALOU. Ook hier geldt als referentiedatum de datum van afstempeling Bpost.

Een bestelling kan zonder opgave van reden worden geannuleerd. Dit dient meegedeeld te worden aan BABALOU via mail. Dit heeft verder geen gevolgen voor opname in het klantenbestand en deelname van de mailinglijst.


7. Verkoopsvoorwaarden

Elke aanbieder dient een natuurlijk persoon te zijn, woonachtig in België, en 18 jaar of ouder. De aanbieder biedt artikels in consignatie aan, aan de afnemer via de webshop van BABALOU.
Toegestane artikels in consignatie:
baby kleding, baby artikelen, kinderkleding (geen ondergoed, geen kousen), speelgoed, kinderboeken.

De aanbieder kan de te verkopen artikelen binnen brengen te Lebbeke na afspraak of deze op eigen risico verzenden via Bpost. Artikelen kunnen ook worden opgehaald door BABALOU tegen vaste vergoeding.

BABALOU zorgt zelf voor de stockage in eigen opbergdozen. U kan de goederen brengen in dozen, maar deze terug meenemen bij het overhandigen van de goederen. Eveneens bij het ophalen van de goederen, worden er geen dozen meegenomen. Tenzij het gaat om kartonnen dozen die u niet meer terug wenst.
De tweedehands artikelen dienen bovendien te voldoen aan een aantal voorwaarden, die eveneens op de website zijn vermeld. Zo dient de baby- en kinderkleding onder meer gewassen en gestreken aangeleverd te worden en mogen er geen gaten, slijtage of verkleuringen waarneembaar zijn. Ook het vermijden van sigarettengeuren wordt op prijs gesteld.

Uiteindelijk bepaalt BABALOU of de aangeboden artikelen in aanmerking komen om in de webshop te worden opgenomen. De aanvaarde artikelen worden opgelijst en per mail doorgestuurd aan de aanbieder.

De geaccepteerde artikelen zullen voor een termijn van 12 maanden op de webshop aangeboden worden. Wanneer de termijn verlopen is, word je per mail hiervan op de hoogte gesteld. Vervolgens heb je 1 maand de tijd om de overgebleven goederen op te halen, zo niet worden deze eigendom van BABALOU. De mogelijkheid bestaat deze ook te versturen waarbij de verzendkosten voor rekening van de klant zijn.

Je kan de kledij ook voor het verstrijken van de 12 maanden ophalen. U dient hiervan BABALOU per mail op de hoogte te stellen. Hiervoor wordt een administratiekost aangerekend van 25% van de verkoopprijs van de artikelen die worden opgehaald. De goederen kunnen dan na afspraak opgehaald worden of verstuurd waar de verzendkosten tevens voor de klant zijn.

De aanbieder kan de niet-verkochte artikelen ook schenken aan BABALOU die deze zal gebruiken voor goede doelen. De niet geaccepteerde artikels kunnen na afspraak worden opgehaald bij BABALOU of geschonken worden via BABALOU voor het goede doel.
BABALOU bepaalt tevens de verkoopprijs waartegen de tweedehands artikelen in de webshop worden opgenomen.
BABALOU zal bij ontvangst van de artikelen een verkoopprijs bepalen voor de geaccepteerde artikelen. De aanbieder wordt hiervan op de hoogte gesteld per mail. Vervolgens heeft de aanbieder 3 dagen tijd om in overleg de verkoopprijs te wijzigen. BABALOU kan ten alle tijden de prijzen in de webshop aanpassen.

De ontvangen artikelen worden door BABALOU zo spoedig mogelijk verwerkt (labellen, fotograferen, etc.) en in de webshop geplaatst. Er wordt echter geen garantie gegeven over de maximumtermijn waarbinnen de ontvangen artikelen in de webshop, online, zullen verschijnen.

Van ieder artikel dat is verkocht, ontvangt de aanbieder een percentage van 40% van de verkoopprijs zoals genoemd in de webshop. De overige 60% bestaat uit een vergoeding voor de verwerkingskosten door BABALOU. De uitbetaling aan de aanbieder wordt de eerste keer na 6 maanden gedaan, de 2de keer na het einde van de verkooptermijn. Het bedrag wordt enkel per overschrijving op de rekening gestort die werd meegedeeld aan BABALOU. Bij wijzigingen in het bank/gironummer is de aanbieder ten alle tijde verantwoordelijk voor het doorgeven hiervan. Niet terug te halen betalingen ten gevolge van een verkeerd bank/gironummer dat aan BABALOU is doorgegeven kunnen niet worden gerestitueerd.


8. Aankoopvoorwaarden

Elke afnemer dient een natuurlijk persoon te zijn, woonachtig in België, en 18 jaar of ouder.

De tweedehands artikelen op de site zijn in goede staat, mits specifiek anders vermeld. Ondanks de hoogwaardige kwaliteit van de gefotografeerde afbeeldingen van de kleding, dient de afnemer rekening te houden met het feit dat de kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Bij de aangeboden kleding worden de maten vermeld zoals op het label in de kleding vermeld, bij twijfel kan de afnemer contact opnemen met BABALOU via mail. Kortom, alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen en specificaties; o.a. gegevens betreffende kleur en afmetingen etc. op de website van BABALOU gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


9. Prijsaanduiding

De door BABALOU gehanteerde prijzen voor de tweedehands artikelen zijn vermeld in euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Indien er een fout in een prijs is gemaakt is BABALOU niet verplicht zich aan de prijs te houden, maar wordt de koper alsnog in de gelegenheid gesteld om het artikel tegen de correcte prijs te kopen.


10. Omstandigheden die wij niet in de hand hebben

BABALOU is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens afnemer en/of aanbieder als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van BABALOU gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van BABALOU, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van BABALOU, maatregelen van de overheid zoals een vervoersverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand en explosie. BABALOU heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat BABALOU haar verbintenis had moeten nakomen.

BABALOU kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.


11. Privacy

Door te bestellen of goederen voor verkoop aan te bieden, geef je toestemming via ons contact formulier dat BABALOU je persoonsgegevens gebruikt. BABALOU gebruikt je persoonsgegevens van het bestel- of consignatieformulier voor de opbouw van het klantenbestand en/of voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder je toestemming en zullen vertrouwelijk behandeld worden volgens de nieuwe GDPR wet.

De afnemer en de aanbieder kan te allen tijde toegang krijgen tot alle gegevens die op hem/haar betrekking hebben, of deze laten corrigeren, te laten vergeten of hun toestemming in te trekken.


12. Aansprakelijkheid

BABALOU is slechts aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad die is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van BABALOU. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade tot maximaal de factuurwaarde van de betreffende bestelling.

BABALOU is voorts niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook inclusief belastingschade, die het gevolg is van door de aanbieder of afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. BABALOU is niet aansprakelijk voor het zoek raken van poststukken. BABALOU is ook niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische betaalmiddelen en elektronische middelen voor communicatie met de website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen. De door de aanbieders in consignatie gegeven artikelen zijn niet door BABALOU tegen brand en waterschade verzekerd. Deze artikelen bevinden zich derhalve op eigen risico van de aanbieder bij BABALOU.


13. Klachtenafhandeling

Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door BABALOU serieus in behandeling worden genomen. De klant dient een klacht schriftelijk via mail bij BABALOU kenbaar te maken. BABALOU zal binnen 14 kalenderdagen de klacht proberen op te lossen en zal de klant hierover schriftelijk via mail berichten.


14. Toepassing recht en geschillencommissie

Op deze voorwaarden, alle overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van/met BABALOU is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dendermonde.


15. Eigendomsvoorbehoud

De aanbieder biedt artikelen in consignatie aan, aan de afnemer via de webshop van BABALOU. Alle door BABALOU in het kader van de overeenkomst geleverde kleding blijft eigendom van de aanbieder totdat de afnemer alle verplichtingen uit de met BABALOU gesloten overeenkomst deugdelijk en volledig is nagekomen, waaronder in ieder geval begrepen de tijdige en volledige betaling van het verschuldigde bedrag.


16. Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder (maar niet beperkt tot) het auteursrecht en merkrecht, op de website, de content en al het door BABALOU aan afnemer en aanbieder geleverd materiaal, berusten uitsluitend bij BABALOU, tenzij anders is aangegeven.